INKOOP METHODE

STAP 1

Voorbereiden Inkooptraject

Samenstelling deelnemers multifunctionele projectteam.

Opstellen van projectplan met hierin verwerkt de doelstellingen, scope en planning.

STAP 2

Interne analyses


Interne Analyse: financiële analyse, bestaande contracten, toekomstige behoefte

Externe Analyse:

  marktonderzoek, trends, financieringsconstructies, specificaties

STAP 3

Vaststellen Sourcing Plan en Specificeren

Bepalen sourcing strategie op basis van

Bepalen aanbestedings-wijze

Specificeren van de behoefte, dit kan functioneel en/of technisch

Opleveren van aanbestedingsdocumenten

STAP 4

Voorbereiden aanbestedings traject

Uitzetten van een RFP bij  de mogelijke contractpartijen met selectiecriteria waarop wordt geselecteerd. Hierbij zit tevens het gunningsmodel.

Stel een gedegen TCO op. Bekijk dit over de hele keten.

Opstellen van gunningsmodel

STAP 5

uitvoeren aanbestedingsproject

Openbaar maken en/of verzenden van de aanbesteding. 

Onderhandelen met geselecteerde contractpartijen

Opstellen communicatieplan zowel intern als extern

Ondertekenen contract

STAP 6

voorbereiden implementatie

Vastleggen werkafspraken

Afstemmen implementatie-plan

Communiceren naar de Business

Vastleggen van het bestelproces

STAP 7

Uitvoeren implementatie & evalueren inkooptraject

Overdragen aan contractmanager

Opstarten implementatie

Evalueren inkoopproject, projectteam en resultaat

Sluit Menu